Predmet predstavlja najnovejši razvoj na področju komuniciranja družbenih entitet. Obravnava razvoj in uporabo konceptov korporativne identitete, imidža in ugleda, ki so najtesneje vezani na korporacijsko komuniciranje. Izpostavlja principe upravljanja identitete in ugleda različnih vrst tržnih znamk (korporacija, oseba, destinacije itd.) z uporabo različnih teorij in družbenih praks. Poudarek bo na upravljavskih praksah korporacijskega komuniciranja (komuniciranja podjetij), problemih integracije različnih oddelkov znotraj različnih tipov organizacij, oblikovanja njihove identitete in konstruiranja imidžev. Obravnavalo se bo problem doseganja organizacijske identifikacije in zavezanosti različnih deležnikov organizacije. V tem kontekstu se bo obravnavalo tudi različne upravljavske metode in komunicijska orodja za doseganje želene podobe korporacijske znamke v javnosti.