Predmet obravnava številna povezana področja, ki obravnavajo uporabo vizualnega v tržnem komuniciranju. Gre za brikolaž različnih teorij, pristopov in pogledov na vizualno – komunikologijo, psihologijo, semiologijo, oblikovanje in marketing. Vsebina predmeta ponuja historični pregled likovnih in oblikovalskih smeri modernega industrijskega in grafičnega oblikovanja. Predstavljeni bodo osnovni elementi in principi vizualnega, vključno z vizualnimi metaforami in analogijami ter drugimi vizualnimi tehnikami prepričevanja znotraj tržnega komuniciranja in propagande. Študentje z osvojenim znanjem postajajo kritični bralci in uporabniki vizualnih vsebin v različnih medijih. Namen predmeta je, da pri njem študentje dobijo potrebna znanja in spretnosti za uporabo vizualnih elementov tržnega komuniciranja, kar jim pomaga pri dvigu njihove vizualne pismenosti.