Predmet obravnava, z vidika teorije in prakse, korporativno komuniciranje in njegovo vlogo pri oblikovanju korporativne identitete, imidža in ugleda. Poudarek bo na različnih problemih in izzivih korporativnega komuniciranja, vključno s tehnikami merjenja. Predstavljeni in kritično ovrednoteni bodo različni modeli upravljanja korporativne identitete, korporacijske znamke, imidža, ugleda in identifikacije. V kontekstu upravljanja korporacijskih znamk bodo obravnavani različni vidiki korporacijskega komuniciranja.