Marketinški in komunikacijski strokovnjaki potrebujejo dober uvid v vedenje porabnikov, da lahko razvijajo, evalvirajo in implementirajo učinkovite marketinške in komunikacijske strategije. Predmet se osredotoča na teoretične koncepte vedenja porabnikov in njihovo aplikacijo v marketinških oz. komunikacijskih strategijah ter njihovo uporabo pri odločanju. Okvirni vsebinski sklopi: 1) Okvir za analizo porabnikov 2) Čustva, afekti in kognicija 3) Vedenje 4) Okolje 5) Analiza in vidiki vedenja porabnikov pri oblikovanju marketinških in komunikacijskih strategij.