V sklopu Informacijska pismenost pri predmetu Uvod v znanstveno pisanje in kritično mišljenje boste spoznali, kako lahko za uspešen študij izkoristite vire in storitve, ki vam jih nudi Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja.

Ključ za dostop do učilnice, boste dobili pri predmetu Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje.