Spoznali boste uporabo spletnega orodja za upravljanje z referencami, izvedeli kakšne so njegove prednosti pri pisanju znanstvenih besedil, ter se usposobili za samostojno delo z orodjem EndNote Basic, ter njegovo funkcijo »Cite while you write«.

Tečaj vodi: Marko Aupič