Izkoristite možnosti dostopa do tiskanih in elektronskih znanstvenih informacijskih virov, ki vam jih nudi knjižnica.

Vsebino tečaja smo razdelili na 4. področja:

1. Storitve knjižnice in možnosti dostopa do informacijskih virov z različnih lokacij za različne tipe uporabnikov.

2. Strategije iskanja znanstvenih informacij iz določenega področja glede na tip informacijskega vira (znanstvene bibliografije, besedilne zbirke, podatkovne zbirke, znanstveni spletni viri).

3. Kritično vrednotenje vsebine dobljenih rezultatov in kakovosti bibliografskih podatkov za znanstveno delo (faktor vpliva revij, citatne zbirke).

4. Etično nesporno in zakonito dostopanje in uporaba informacij