Arhiv družboslovnih podatkov je v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije v sklopu promocije uporabe mikropodatkov uradne statistike pripravil delavnico z naslovom "Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene".